نام و نام خانوادگی: (بطور کامل)  
   
    عدد ابجد حروف نام
و نام خانوادگی شما =
...
 
       
    تاریخ تولد:  
   
     
     
       
    لطفاً پیش از گرفتن طالعتان، نیت کنید.  
       
     
       
       
     
 
 
   
  برای آنکه در استفاده های بعدیتان در روزهای آتی، مجبور به ورود مجدد اطلاعاتتان نشوید، بهتر است در تنظیمات Browser خود، گزینهء Cookies را فعال نمایید.  
  از ابتدای راه اندازی این سرویس همگانی تا کنون،
۲۸۸۵۱ نفر مختلف بصورت روزانه، در مجموع
۲۹۷۸۴۳ مرتبه طالع خود را گرفته‌اند.
 
     
   

طالع ارائه شده، ویژهء شخص شما و متفاوت از دیگران، شامل موارد زیر خواهد بود:

دوست عزیز،
بد نیست پیش از گرفتن طالعتان، چند کلمه‌ای راجع به طالع بینی های کامپیوتری بخوانید. ادامهء توضیحات>>>...

آخرین نظرات کاربران:
 
میانگین
49%
100%
 
90%
 
80%
 
70%
 
60%
 
50%
 
40%
 
30%
 
20%
 
10%
 
0%
 

رقيه بـ.   -  42 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.29   -   ساعت: 15:50
100%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
زينب فـ.   -  33 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.29   -   ساعت: 12:58
100%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
سعيد مـ.   -  32 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.29   -   ساعت: 03:20
0%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
امير ر.   -  26 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.29   -   ساعت: 01:10
90%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
نگين ا.   -  27 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.29   -   ساعت: 00:47
30%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
كاظم مـ.   -  49 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.28   -   ساعت: 19:20
50%
نظر کاربر: روند زندگی نزدیک را برایم مشخص کند
ندا ا.   -  41 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.28   -   ساعت: 13:22
0%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
جواد عـ.   -  39 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.28   -   ساعت: 09:03
30%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
الهام غـ.   -  41 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.28   -   ساعت: 08:19
40%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
منصوره جـ. نـ.   -  39 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.27   -   ساعت: 20:18
70%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
پروانه جـ.   -  37 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.26   -   ساعت: 17:14
100%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
فاطمه خـ.   -  18 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.26   -   ساعت: 07:51
30%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
ابراهيم حـ.   -  40 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.25   -   ساعت: 20:38
0%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
خاورسيادت مـ.   -  37 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.25   -   ساعت: 11:24
10%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
مصطقي آ.   -  48 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.25   -   ساعت: 09:13
20%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
نغمه خـ.   -  29 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.25   -   ساعت: 07:20
40%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
الهه نـ. عـ. خـ.   -  19 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.25   -   ساعت: 02:00
50%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
حامد عـ. و.   -  35 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.24   -   ساعت: 12:58
10%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
علي ا. عـ. خـ.   -  26 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.24   -   ساعت: 09:51
40%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
اسرينم مـ. قـ.   -  33 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.24   -   ساعت: 01:35
0%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
فاطمه نـ.   -  13 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.24   -   ساعت: 01:21
80%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
حسين ا.   -  35 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.21   -   ساعت: 14:05
0%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
ماريا خـ.   -  37 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.19   -   ساعت: 21:54
100%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
ليلي د.   -  23 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.19   -   ساعت: 21:22
50%
نظر کاربر: نصفش حقیقت داشت
نوال صـ.   -  25 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.19   -   ساعت: 19:22
50%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
امير حـ. قـ.   -  54 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.19   -   ساعت: 01:43
90%
نظر کاربر: ۹۰ درصد عالی بود
زهرا ا. ز.   -  18 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.18   -   ساعت: 09:31
20%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
معصومه ا.   -  53 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.18   -   ساعت: 03:27
نظر کاربر: ۹۰٪ عالی
شيرين قـ.   -  50 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.18   -   ساعت: 03:07
نظر کاربر: بسیارعالی ومفیدبودمتشکرم
محمد حـ. پـ.   -  40 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.18   -   ساعت: 03:06
80%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
سيد مـ. مـ.   -  48 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.18   -   ساعت: 02:26
50%
نظر کاربر: سلام وعرض ادب خدمت برنامه شما تقربا نزدیک به واقعیت بود اما نتیجه کلی که بنده مد نظرداشتم تامین نکرد به هرحال تشکرو قدردانی میکنم
سيد سـ. مـ. پـ.   -  30 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.18   -   ساعت: 02:11
100%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
يكتا د.   -  16 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.17   -   ساعت: 23:16
30%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
شهناز جـ.   -  55 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.17   -   ساعت: 17:26
60%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
گلينا مـ.   -  17 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.17   -   ساعت: 12:04
20%
فقط نمره داده‌اند و نظر یا کامنتی نگذاشته‌اند.
خديجه يـ. و.   -  31 ساله  -  
تاریخ: 1403.01.16   -   ساعت: 05:42
10%
نظر کاربر: درمورد آینده چیزی نبود
برای مشاهده سایر نظرات، کلیک کنید.
.
.
.